เกี่ยวกับเรา

การรับรองและรางวัล

เกี่ยวกับเรา

การรับรองและรางวัล

line1

การรับรองและรางวัล

line1

การรับรองและรางวัล

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )
line1

การรับรองและรางวัล

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพโดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดยUnited Kingdom Accreditation Service (UKAS)

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ โดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดยNational Accreditation Council of Thailand. (NAC)

ใบรับรองมาตรฐาน EN 10219:2006 ซึ่งสามารถใช้ CE ติดที่ท่อเหล็ก และสามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปได้ โดยการรับรองจากLloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพโดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ โดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดย National Accreditation Council of Thailand. (NAC)

ใบรับรองมาตรฐาน EN 10219:2006 ซึ่งสามารถใช้ CE ติดที่ท่อเหล็ก และสามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปได้ โดยการรับรองจาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

line
line
line
sgs_0
line
line
line

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพโดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

sgs_1

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ โดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดย National Accreditation Council of Thailand. (NAC)

sgs_2

ใบรับรองมาตรฐาน EN 10219:2006 ซึ่งสามารถใช้ CE ติดที่ท่อเหล็ก และสามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรปได้ โดยการรับรองจาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

sgs_3