ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

line1

ร่วมงานกับเรา

line1

ร่วมงานกับเรา

line1

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ขาย / Sales
จำนวน ( 5 อัตรา)

เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

Requirements:

• การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี. ทุกสาขา
• เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
• ผู้มีประสบการณ์ขาย หรือมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็ก  เงินเดือนบวกเพิ่มให้ตามประสบการณ์
• บริษัทมีการฝึกอบรมด้านการขายและผลิตภัณฑ์ให้ก่อนออกไปพบลูกค้าจริง
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเงินเดือนประจำ และค่า Incentive จากยอดขาย
• ทำงานที่สาขาสมุทรปราการ

วิศวกรขาย  / Sales Engineer
จำนวน ( 5 อัตรา )

เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์  ตอบคำถามให้คำแนะนำต่างๆ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก หรือแนะนำลูกค้าในการนำท่อไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

Requirements:

• การศึกษา จบปริญญาตรี  วิศวกรรม สาขาโยธา,โลหะการ, อุตรสาหการ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
• ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรการขาย  เงินเดือนบวกเพิ่มให้ตามประสบการณ์
• บริษัทมีการฝึกอบรมด้านการขาย และผลิตภัณฑ์ให้ก่อนออกไปแนะนำ/ให้คำปรึกษากับลูกค้าจริง

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง ( บริษัทมีค่าน้ำมันให้ )
• มีเงินเดือนประจำ และค่า Incentive จากยอดขาย
• ทำงานสาขาสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขาย / Sales
จำนวน ( 5 อัตรา)

เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

Requirements:

• การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี. ทุกสาขา
• เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
• ผู้มีประสบการณ์ขาย หรือมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็ก  เงินเดือนบวกเพิ่มให้ตามประสบการณ์
• บริษัทมีการฝึกอบรมด้านการขายและผลิตภัณฑ์ให้ก่อนออกไปพบลูกค้าจริง
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเงินเดือนประจำ และค่า Incentive จากยอดขาย
• ทำงานที่สาขาสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขาย / Sales
จำนวน ( 5 อัตรา)

เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

Requirements:

• การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี. ทุกสาขา
• เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปี  ขึ้นไป
• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
• ผู้มีประสบการณ์ขาย หรือมีประสบการณ์ด้านการขายเหล็ก  เงินเดือนบวกเพิ่มให้ตามประสบการณ์
• บริษัทมีการฝึกอบรมด้านการขายและผลิตภัณฑ์ให้ก่อนออกไปพบลูกค้าจริง
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเงินเดือนประจำ และค่า Incentive จากยอดขาย
• ทำงานที่สาขาสมุทรปราการ


  เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
  *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่ง

  เอกสารประกอบการสมัคร(นำมาวันที่สมัคร)
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา
  4.สำเนาหลักฐานทางทหาร (ถ้ามี)
  5.ใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
  6.ใบผ่านทดลองงาน (ถ้ามี)
  7.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว

  *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ***
  โทร. 02-384-0099, 02-384-2384-5, 086-341-8209 ติดต่อ (ฝ่ายบุคคล)