Water Application

PRODUCT

Water Application

PRODUCT

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1samchaisteel1@gmail.com

line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)
line1

Product |

Water Application

Product |

Water Application

Product | Water Application

Structural Application
Water Application
Ordinary Uses
Structural Application
Water Appliction
Ordinary Uses
Structural Application
Water Appliction
Ordinary Uses

| Standard TIS. 276-2532 (Black Steel Pipe) And Standard TIS. 277-2532 (Galvanized Steel Pipe)

TYPE 1.

Standard TIS. 277-2532 Type 1 Size 100(4”)x6 M.

1-1

TYPE 2.

Standard TIS. 277-2532 Type 2 Size 150(6”)x6 M.

1-2

TYPE 3.

Standard TIS. 277-2532 Type 3 Size 150(6”)x6 M.

1-3

TYPE 4.

Standard TIS. 277-2532 Type 4 Size 150(6”)x6 M.

1-4

| BS 1387 : 1985

BS- L Class Light

BS-L1387/1985 DN 2” X6000 MM.

2-1

BS-M Class Medium

BS-M1387/1985 DN 2” X6000 MM.

2-2

BS- H Class Heavy

BS-H1387/1985 DN 2” X6000 MM.

2-3

| ASTM

ASTM A53-2007 SCH 40

ASTM A53 GRADE A SCH40
12” X6M. 

3-1

ASTM A795-2008 SCH 10

ASTM A795 E GRADE A SCH10
6” X6M. 

3-2

| SAM-STD : SSH

SAM : CLASS A1 (SAM-A1)

CLASS A1 NB 1” X 6000 MM.

4-1

SAM : CLASS M (SAM-M)

CLASS M NB 1” X 6000 MM.

4-2

SAM : STD

STRURTURAL PIPE NB 1” X 6000 MM.

4-3

| SAM-STD : USC

SAM : CLASS A1 (SAM-SA1)

CLASS A1 NB 2” X 6 M.

5-1

SAM : CLASS SM (SAM-SM)

STRUCTURAL PIPE CLASS M NB 1” X 6 M.

5-2