งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์

งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 marketing@samchaisteel.com

ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

Fitting |

ASTM & BS STANDARD PIPE FITTING

Fitting |

ASTM & BS STANDARD PIPE FITTING

Fitting | ASTM & BS STANDARD PIPE FITTING

ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป
ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป
ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป

ข้อต่อประปา

ข้อต่อประปา

fitting01
fitting02
fitting03
fitting04

ข้อโค้ง

BENDS

ข้อลดเหลี่ยม

BUSHINGS

ฝาครอบ

CAPS

ข้อต่อ

COUPLING

fitting01

ข้อโค้ง

BENDS

fitting02

ข้อลดเหลี่ยม

BUSHINGS

fitting03

ฝาครอบ

CAPS

fitting04

ข้อต่อ

COUPLING

fitting05
fitting06
fitting07
fitting08

ข้อต่อ

CROSS

ข้องอ 90 ํ

90 ํ ELBOWS

ข้อต่อ ผม.

REDUCE COUPLINGS

แย้มน๊อต

RING NUT

fitting05

ข้อต่อ

CROSS

fitting06

ข้องอ 90 ํ

90 ํ ELBOWS

fitting07

ข้อต่อ ผม.

REDUCE COUPLINGS

fitting08

แย้มน๊อต

RING NUT

fitting09
fitting010
fitting011
fitting012

ปลั๊กอุด

PLUGS

ยูเนี่ยน

UNION

หน้าจาน

FLANGES

นิปเปิ้ล

NIPPLES

fitting09

ปลั๊กอุด

PLUGS

fitting010

ยูเนี่ยน

UNION

fitting011

หน้าจาน

FLANGES

fitting012

นิปเปิ้ล

NIPPLES

fitting013
fitting014
fitting015

สามทาง

180 ํ TEES

สามทาง Y

45 ํ TEES

ข้องอ 45 ํ

45 ํ ELBOWS

fitting013

สามทาง

180 ํ TEES

fitting014

สามทาง Y

45 ํ TEES

fitting015

ข้องอ 45 ํ

45 ํ ELBOWS

ข้อต่อเชื่อม ANSI B16. 9

ข้อต่อเชื่อม ANSI B16. 9 

fittingblack01
fittingblack02
fittingblack03
fittingblack04

ข้องอเหล็ก 90 ํ

90 ํ ELBOWS

ข้องอเหล็ก 45 ํ

45 ํ ELBOWS

ข้อลดเบี้ยวเล็ก

ECCENTRIC
REDUCERS

ข้อลดกลมเหล็ก

CONCENTRIC
REDUCER

fittingblack01

ข้องอเหล็ก 90 ํ

90 ํ ELBOWS

fittingblack02

ข้องอเหล็ก 45 ํ

45 ํ ELBOWS

fittingblack03

ข้อลดเบี้ยวเล็ก

ECCENTRIC
REDUCERS

fittingblack04

ข้อลดกลมเหล็ก

CONCENTRIC
REDUCER

fittingblack05
fittingblack06
fittingblack07
fittingblack08

 สามทางเหล็ก

STRAIGHT TEES

สามทางลด

REDUCE TEES

ฝาครอบ

CAPS

ข้องอเหล็ก 180 ํ

180 ํ ELBOWS

fittingblack05

 สามทางเหล็ก

STRAIGHT TEES

fittingblack06

สามทางลด

REDUCE TEES

fittingblack07

ฝาครอบ

CAPS

fittingblack08

ข้องอเหล็ก 180 ํ

180 ํ ELBOWS