งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์

งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com

line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)

icon_tel108-2222-7272

icon_mes1 samchaisteel1@gmail.com
line@samchai
ID LINE : @samchaisteel (ใส่@ด้านหน้าด้วย)
line1

ผลิตภัณฑ์ |

งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ |

งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ | งานทั่วไป

ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป
ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป
ท่องานโครงสร้าง
ท่องานระบบ
งานทั่วไป
icon01
icon02
icon03

Round Bars

Standard : TIS 20 – 2543

 Grade : SR 24

Deformed Bars

Standard : TIS 24 – 2548

      Grade : SD 30, SD 40

Wide Flange

Standard : JIS G 3192 – 1990
            : TIS 1227 – 2539

Grade : SS 400, SS 540

 

icon04
icon05
icon06

H-Beam

Standard : JIS G 3192 – 1990
             : TIS 1227 – 2539
   Grade : SS 400, SS 540

I-Beam

Standard : JIS G 3192 – 1990
            : TIS 1227 – 2539

              Grade : SS 400, SS 540           

Channels

Standard : JIS G 3192 – 1990
             : TIS 1227 – 2539

    Grade : SS 400 ,SS 540

icon07
icon08
icon09

Angles

Standard : JIS G 3192-1990
            : TIS 1227-2539
   Grade : SS 400, SS 540

Plate

Standard : JIS G 3101 – 1995
Grade  : SS 400, SS 490
Standard : JIS G 3131 – 1991

 Grade  : SPHC  

Checkered Plates

Standard : JIS G 3101 – 1995
Grade : SS 400    

icon010

Fitting

• ข้อต่อประปา PIPE THREADS FITTING
• ข้อต่อเชื่อม BRAND STEEL BUITWELDING FITTING

icon01

Round Bars

Standard : TIS 20 – 2543

 Grade : SR 24

icon02

Deformed Bars

Standard : TIS 24 – 2548

      Grade : SD 30, SD 40

icon03

Wide Flange

Standard : JIS G 3192 – 1990
            : TIS 1227 – 2539

Grade : SS 400, SS 540

icon04

H-Beam

Standard : JIS G 3192 – 1990
             : TIS 1227 – 2539
   Grade : SS 400, SS 540

icon05

I-Beam

Standard : JIS G 3192 – 1990
            : TIS 1227 – 2539

              Grade : SS 400, SS 540    

icon06

Channels

Standard : JIS G 3192 – 1990
             : TIS 1227 – 2539

    Grade : SS 400 ,SS 540

icon07

Angles

Standard : JIS G 3192-1990
            : TIS 1227-2539
   Grade : SS 400, SS 540

icon08

Plate

Standard : JIS G 3101 – 1995
Grade  : SS 400, SS 490
Standard : JIS G 3131 – 1991
Grade  : SPHC  

icon09

Checkered Plates

Standard : JIS G 3101-1995
Grade : SS 400

icon010

Fitting

• ข้อต่อประปา PIPE THREADS FITTING
• ข้อต่อเชื่อม BRAND STEEL BUITWELDING FITTING