เกี่ยวกับเรา

ผังองค์กร

เกี่ยวกับเรา

ผังองค์กร

line1

ผังองค์กร

line1

ผังองค์กร

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )
line1

ผังองค์กร

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

logo_samchai99px

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

structure_samchai
logo_samchai99px

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน )

structure_samchai2

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล 

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล