คุณภาพ

กระบวนการผลิต

คุณภาพ

กระบวนการผลิต

line1

กระบวนการผลิต

line1

กระบวนการผลิต

line1

กระบวนการผลิต

null

Forming

null

Vanishing

null

Finishing

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อและตรวจสอบวัตถุดิบ การผลิตการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

line_facturting
null

Slitting

null

Facing

null

Galvanizing

null

Packing

null

Forming

null

Vanishing

null

Finishing

line_facturting
null

Slitting

null

Facing

null

Galvanizing

null

Packing

null

Forming

null

Vanishing

null

Finishing

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อและตรวจสอบวัตถุดิบ การผลิตการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
line_facturting
null

Slitting

null

Facing

null

Galvanizing

null

Packing

null

Slitting

line_facturting2
null

Forming

line_facturting2
null

Facing

line_facturting2
null

Vanishing

line_facturting2
null

Galvanizing

line_facturting2
null

Finishing

line_facturting2
null

Packing

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อและตรวจสอบวัตถุดิบ การผลิตการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า