คุณภาพ

การตรวจสอบและทดสอบ

คุณภาพ

การตรวจสอบและทดสอบ

line1

การตรวจสอบและทดสอบ

line1

การตรวจสอบและทดสอบ

line1

การตรวจสอบและทดสอบ

  โดย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า   ได้ผ่านขั้นตอนการควบคุมการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั้งในประเทศ (มอก.) และต่างประเทศ (ASTM, JIS, BS, EN, AS) โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และชำนาญงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
          โดย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า   ได้ผ่านขั้นตอนการควบคุมการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั้งในประเทศ (มอก.) และต่างประเทศ (ASTM, JIS, BS, EN, AS) โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้และชำนาญงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

1

ตรวจสอบวัตถุดิบ

1. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยใช้การส่ง
ไปทดสอบภายนอก

2. ตรวจสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test

Test1

1

ตรวจสอบวัตถุดิบ

 
1. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยใช้การส่งไปทดสอบภายนอก
2. ตรวจสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test

1

ตรวจสอบวัตถุดิบ

 

1. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี โดยใช้การส่งไปทดสอบภายนอก
2. ตรวจสอบแรงดึง โดยใช้เครื่อง Tensile test

2

ตรวจสภาพทั่วไปของท่อ

 
1. การตรวจสอบความตรงของท่อ
2. การตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก

2

ตรวจสภาพทั่วไปของท่อ

 

1. การตรวจสอบความตรงของท่อ
2. การตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก

2

ตรวจสภาพทั่วไปของท่อ

1. การตรวจสอบความตรงของท่อ
2. การตรวจสอบสภาพผิวของเนื้อเหล็ก

Test2

3

การตรวจสอบขนาดของท่อ

1. การตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
2. การตรวจสอบความยาวของท่อ
3. การตรวจสอบความหนาผนังท่อ
4. การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

Test3

3

การตรวจสอบขนาดของท่อ

 
1. การตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
2. การตรวจสอบความยาวของท่อ
3. การตรวจสอบความหนาผนังท่อ
4. การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

3

การตรวจสอบขนาดของท่อ

 

1. การตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
2. การตรวจสอบความยาวของท่อ
3. การตรวจสอบความหนาผนังท่อ
4. การตรวจสอบน้ำหนักของท่อ

4

การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม)
โดยใช้เครื่อง Ultrasonic Testing

4

การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม) โดยใช้เครื่อง Ultrasonic Testing

4

การตรวจสอบตะเข็บท่อ (รอยเชื่อม) โดยใช้เครื่อง Ultrasonic Testing

Test4

5

การทดสอบความทนต่อความดันของท่อ โดยใช้เครื่อง HYDROSTATIC PRESSURE TEST

Test5

5

การทดสอบความทนต่อความดันของท่อโดยใช้เครื่อง HYDROSTATIC PRESSURE TEST

5

การทดสอบความทนต่อความดันของท่อ โดยใช้เครื่อง HYDROSTATIC PRESSURE TEST

6

การทดสอบคุณสมบัติทางกล

 
• การดัดโค้ง
• การกดแบน
• การขยายบาน

6

การทดสอบคุณสมบัติทางกล

 

• การดัดโค้ง
• การกดแบน
• การขยายบาน

6

การทดสอบคุณสมบัติทางกล

• การดัดโค้ง
• การกดแบน
• การขยายบาน

Test6

7

การตรวจสอบความหนาของสังกะสี และความเรียบ

Test7

7

การตรวจสอบความหนาของ
สังกะสี และความเรียบ

7

การตรวจสอบความหนาของสังกะสี และความเรียบ

8

การตรวจสอบเกลียว โดยใช้
THREADED RING GAUGE

8

การตรวจสอบเกลียว โดยใช้ THREADED RING GAUGE

8

การตรวจสอบเกลียว โดยใช้ THREADED RING GAUGE

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล 

 มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรมท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล