เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

line_vision1

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่ง

ในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก คุณภาพมาตรฐานสากล”

วิสัยทัศน์

line_vision1

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก คุณภาพมาตรฐานสากล”

steel1
steel2

พันธกิจ

line_vision2

“ ผลิตท่อเหล็กแบบ ERW ที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดใน ประเทศโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงและท่อเหล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานสากล ”

steel1
steel2

พันธกิจ

“ ผลิตท่อเหล็กแบบ ERW ที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดใน ประเทศโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง และท่อเหล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานสากล ”

steel1
steel2

พันธกิจ

“ ผลิตท่อเหล็กแบบ ERW ที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดใน ประเทศโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง และท่อเหล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานสากล ”

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

line_vision3
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานโดยมีต้นทุนต่ำ ในเวลา และปริมาณที่เหมาะสม
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและลูกค้าพึงพอใจ
พัฒนาระบบผลิต และระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานโดยมีต้นทุนต่ำ ในเวลา และปริมาณที่เหมาะสม

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและลูกค้าพึงพอใจ

• พัฒนาระบบผลิต และระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานโดยมีต้นทุนต่ำ ในเวลา และปริมาณที่เหมาะสม
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลและลูกค้าพึงพอใจ
• พัฒนาระบบผลิต และระบบงานให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง